Lagerlisten

Lagerlisten

11 [1994:11]

NumrePosted by arkmappen.dk Sat, April 13, 2013 19:13:38
Historien om et portræt: Kammerspil om identitet og billeddannelse, skrevet af Henrik Høgh-Olesen. Filosofisk æstetik i prosaform (hæfte, 30 s.). Måske var det i dette tidlige nummer af ARK, Høgh-Olesen lagde grunden til sit store teoretiske arbejde inden for feltet personlighedspsykolgi? – Så vidt vides den eneste af ARKs bidragydere, der er Ridder af Dannebrog!